Token-Based Authentication for Web Service APIs in C# MVC .NET

Giới thiệu Bảo mật luôn là một việc quan trọng trong việc xây dựng giải pháp và triển khai ứng dụng web. Trong nhiều năm qua, phương pháp tiêu chuẩn là sử dụng Session để lưu thông tin người dùng, kết hợp với .NET from-base authentiaction cookies. Tuy nhiên, những ứng dụng web single page ngày càng

Difference between string and String in C#

One of the questions that many novice C# programmers ask is: “What is the difference between string and String?” In C#, string is an alias for the String class in .NET framework. In fact, every C# type has an equivalent in .NET. As another example, short and int in C# map to Int16 andInt32  in .NET. So, technically there

Cơ bản về Stack và Heap

Stack và Heap: là 1 trong 2 vùng nhớ rất quan trọng trong máy tính. Với cách lập trình thông thường và nhất là các ngôn ngữ bậc cao như Java và C# thì hầu như ta ko quan tâm tới cách khai báo biến quản lý là mấy vì Chương trình tại các ngôn ngữ

Keyword: Active Record là gì? – what is Active Record?

Active Record: Active record is an approach to accessing data in a database. A database table or view is wrapped into a class. Thus, an object instance is tied to a single row in the table. After creation of an object, a new row is added to the table upon save. Any object loaded gets

Lập trình bất đồng bộ trong C# – Async && Await

Trước đây chúng ta ta thường xử lý các tiến trình theo một cách đồng bộ. Giả sử một chuỗi các công việc được thực hiện một cách tuần tự theo thứ tự A, B, C, D. Công việc A thực hiện trước công việc B, công việc B thực hiện trước công việc C…

Vòng đời ứng dụng ASP.NET MVC

Nội dung Introduction Background UrlRoutingModule RouteHandler MvcHandler ControllerFactory Controller ActionInvoker ActionResult ViewEngine Giới thiệu Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về vòng đời của ứng dụng MVC và cách một request được xử lý khi nó đi từ thành phần này đến thành phần khác. Chúng ta sẽ nói về các thành phần và thứ tự

Khái niệm MVC. Mô hình MVC là gì? MVC là gì

MÔ HÌNH MVC LÀ GÌ? Mô hình MVC là một chuẩn mô hình và đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng – phát triển – vận hành và bảo trì một hệ thống hay một ứng dụng – phần mềm. Nó tạo ra một mô hình 3 lớp Model – View –

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn ASP.NET MVC

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn vào vị trí ASP.NET MVC Developer. Tất nhiên không phải công ty nào cũng hỏi những câu hỏi giống nhau, nhưng đây cũng là các nội dung bạn cần lưu ý và chuẩn bị thật kĩ. Ngoài ra, kinh nghiệm thực chiến cũng

Cấu hình sử dụng Jquery validation trong asp.net mvc

Jquery validation được sử dụng rất hiệu quả trong lập trình asp.net mvc như hỗ trợ format định dạng dữ liệu, kiểm tra kiểu dữ liệu hợp lệ hoặc không được phép để field trống… Tuy nhiên việc sử dụng Jquery validation cho các vùng không sử dụng tiếng Anh cần phải được cấu hình

Bài 7 Phương thức Edit và Edit view trong asp.net mvc

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phương thức Edit và Edit view tương ứng của nó. Nhưng đầu tiền chúng ta sẽ mất một vài dòng nhỏ để format lại định dang ngày tháng. Chú ý những dòng code được tô mầu vang trong đoạn code sau. using System; using System.ComponentModel.DataAnnotations;